Marnix副校长Vincent Haringa对该校的介绍

Het Marnix Gymnasium is in 1903 opgericht en kent een lange traditie van goed onderwijs. Dat betekent dat er tijdens de lessen meer wordt aangeboden dan de voorgeschreven lesstof. Leerlingen worden intellectueel uitgedaagd en aangezet tot logisch denken en het leggen van verbanden; en naast contextrijke kennis, worden ook voor onderzoek vereiste studievaardigheden aangeleerd.

De school is in de afgelopen jaren gegroeid en telt een kleine 600 leerlingen en 60 medewerkers.
Elk schooljaar zijn er naast het lesprogramma veel verschillende activiteiten op het gebied van muziek, cultuur, wetenschap en sport. Daar kunnen leerlingen uit alle jaren aan meedoen en dat zorgt weer voor veel gezelligheid.

Het Marnix is een Brede School. Dat betekent dat we een uitgebreid extra aanbod keuzemodules hebben tijdens en na schooltijd. In dit kader komt de samenwerking met de Chinese School Dan Hua als geroepen.

Het Marnix Gymnasium is een overeenkomst aangegaan met Dan Hua op het gebied van huisvesting en Chinese les. Zo verzorgt Dan Hua haar lessen vanaf 10 maart elke zaterdag in het gebouw van het Marnix en starten vanaf volgend schooljaar de Chinese lessen voor de leerlingen van het Marnix. De leerlingen van klas 1 krijgen 6 weken lang een kennismaking met de Chinese taal en cultuur en vanaf klas 2 en hoger wordt gedurende het hele schooljaar 1 uur Chinees aangeboden voor leerlingen die dit graag willen volgen. Het streven is om dit na het eerste jaar verder uit te breiden en daarom hoopt het Marnix Gymnasium op een vruchtbare samenwerking met Dan Hua.

译文;

Marnix Gymnasium建立于1903年,具有悠久良好的教育传统,这意味着我们在课上为学生提供了比规定课程更多的教学内容,鼓励学生接受智力挑战并进行逻辑思维,而且在学习丰富知识之余,掌握为研究所需的学习技能。

随着过往岁月里的发展,本校现已拥有600名学生和60位员工。在每一学年中,除了课程外,学校还安排了很多涉及音乐、文化、科学和体育等不同领域的活动,让所有年级的学生都可以参加,这些活动给学生们带来了很多乐趣。

Marnix是一所比较全面的学校,这就是说,我们在课内和课外都为学生提供了广泛的、额外的学习选择模块。在这种情况下,与丹华中文学校的合作就非常及时。本校已与丹华就搬迁和中文课程事宜达成协议:从3月10日起,丹华每周六将在Marnix校舍里上课,并从下学年开始为Marnix学生开办中文课程。本校一年级学生将得到6周时间去初步认识中国的语言和文化,而二年级以上的学生在整整1个学年的时间里,如有兴趣可每周上1小时的中文课。本校的目标是在1年之后进一步扩大中文教学,所以我们希望Marnix和丹华的合作卓有成效。